За нас

ДОНОФИС е експертно обединение между
специалисти в различни сфери на социалния и бизнес живот в Австрия, работeщо с активни, стартиращи и експандиращи на австрийския пазар фирми.

ДОНОФИС предлага на своите клиенти (физически и юридически лица) 10 години практически опит, под формата на комплексен пакет от услуги, съобразени с индивидуалните потребности и ресурси.

ДОНОФИС е Вашият КОНСИЕРЖ партньор, който се грижи за организацията на Вашия личен и бизнес престой в Австрия.

Партньорите в ДОНОФИС предлагат комплексно обслужване при Вашата социално-икономическа интеграция в Австрия – компетентни съвети и активна подкрепа при преодоляването на всяко препятствие свързано с преселването, установяването и работата Ви в Австрия.

ДОНОФИС е консервативна фирма от нов тип! Лоялност към клиента и дискретност в работата са в основата на фирмената култура. Ние сме вашият екип от професионалисти на територията на Австрия.