Фирмени клиенти

 • Пощенски адрес
 • Юридически адрес
 • Входяща и изходяща кореспонденция от името на клиента
 • Входящи и изходящи телефони обаждания от името на клиента
 • Организиране на бизнес престой в Австрия
  • бизнес срещи
  • транспорт
  • нощувки
  • посещения
 • Организиране на участия в конференции и изложения
 • Организиране на фирмени събития и презентации
 • Придружаване
 • Комуникация с доставчици, партньори и клиенти
 • Комуникация с адвокати, застрахователи, счетоводители, нотариуси
 • Събиране на информация
 • Архивиране на документация
 • Фактуриране
 • Изготвяне на оферти